HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập huấn sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã định hướng thị trường có sự tham gia

Cập nhật ngày: 20/06/2012 | 15:16 GMT+7

Ban Quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh (Dự án 3EM) vừa mở lớp tập huấn sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm cấp xã định hướng thị trường...

Ban Quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh (Dự án 3EM) vừa mở lớp tập huấn sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm cấp xã định hướng thị trường có sự tham gia (MOP-SEDP) cho hơn 50 học viên là cán bộ tài chính huyện, xã và cán bộ ban tư vấn 3EM cấp huyện, xã. Qua tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về những bước lập kế hoạch MOP-SEDP gồm: Công tác chuẩn bị quá trình lập kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện, xác định cơ hội thị trường, mục tiêu phát triển ở cấp xã…

 

Công Tính

4,023
Viết bình luận mới