Tổng kết hoạt động Dự án 3EM năm 2012

Cập nhật ngày: 17/12/2012 | 09:30 GMT+7

Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dự án năm 2012, định hướng năm 2013...

Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dự án năm 2012, định hướng năm 2013. Ðại diện lãnh đạo các ban, ngành, ban tư vấn-hỗ trợ Dự án 3EM các huyện, ban quản lý Dự án 3EM các xã trong vùng dự án đã tham dự hội nghị.

 

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án 3EM thì trong năm 2012, Dự án 3EM đã đồng loạt triển khai các hợp phần về phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, dịch vụ tài chính nông thôn, quản lý dự án đến tất cả 23 xã trong vùng dự án.

 

Trong đó, dự án đã nâng cao nhận thức cho hơn 2.600 người dân; thành lập được 135 nhóm cùng sở thích trồng trọt, chăn nuôi… thu hút hơn 3.300 người dân tham gia. Dự án đã triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở các xã vùng dự án, tổ chức đấu thầu các công trình xây dựng, tập huấn kỹ thuật cho hàng trăm lượt cán bộ Dự án 3EM cấp huyện, xã.

 

Ngoài ra, thông qua Dự án 3EM, hàng nghìn hộ nông dân nghèo đã được vay hơn 8 tỷ đồng vốn ưu đãi hỗ trợ phát triển sản xuất… Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình triển khai Dự án 3EM ở các địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn trở ngại như năng lực, trách nhiệm của không ít cán bộ làm dự án còn chưa cao; nguồn kinh phí giải ngân chậm; việc trao đổi thông tin dự án giữa cấp tỉnh, huyện, xã chưa tốt… là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

 

Trong năm 2013, Dự án 3EM sẽ tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ dự án. Ðồng thời, dự án chú trọng đến công tác tập huấn kỹ thuật cho nông dân, xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông bền vững. Dự án cũng chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị chăn nuôi bò, trồng cà phê, khoai lang, hồ tiêu… cho người nghèo. Mặt khác, công tác cho vay vốn sản xuất thông qua các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các cấp hội phụ nữ tỉnh được đẩy nhanh thực hiện.

 

C.T

3,394
Viết bình luận mới