HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai hướng dẫn các xã lập MOP-SEDP

Cập nhật ngày: 18/07/2012 | 09:17 GMT+7

Ban Tư vấn-Hỗ trợ, Dự án 3EM huyện Đắk Glong vừa có văn bản hướng dẫn các xã trong huyện chuẩn bị triển khai thực hiện lập MOP-SEDP (sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm cấp xã định hướng thị trường có sự tham gia) trong năm 2013...

Ban Tư vấn-Hỗ trợ, Dự án 3EM huyện Đắk Glong vừa có văn bản hướng dẫn các xã trong huyện chuẩn bị triển khai thực hiện lập MOP-SEDP (sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm cấp xã định hướng thị trường có sự tham gia) trong năm 2013.

 

Theo đó, các địa phương trong vùng dự án phải ban hành chủ trương lập MOP-SEDP theo quy định và ra quyết định thành lập tổ công tác cấp xã, cấp thôn để triển khai. Ngoài ra, trong quá trình triển khai lập MOP-SEDP, các địa phương trong vùng dự án phải thu thập đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, các chương trình phát triển sản xuất… và gửi về cho Ban Tư vấn Hỗ trợ Dự án 3EM huyện theo dõi. Được biết, công tác này sẽ phải hoàn thành trước tháng 8/2012.

 

Đỗ Công

3,888
Viết bình luận mới