Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên: Thêm nguồn lực mới

Cập nhật ngày: 07/12/2016 | 09:20 GMT+7

Trong khuôn khổ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN), thời gian qua, Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai các tiểu dự án nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ nghèo tại 20 xã khó khăn. Sau 2 năm thực hiện, bộ mặt các xã, thôn, bon, buôn trong vùng dự án đã có nhiều thay đổi, thu nhập của các hộ nghèo được cải thiện.

Thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về công tác giảm nghèo trên địa bàn Tây Nguyên, dự án đã và đang tập trung vào mục tiêu nâng cao mức sống thông qua cải thiện sinh kế cho người nghèo. Dự án tạo ra hướng tiếp cận mới trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững qua từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và thu nhập của người dân.

Đường giao thông ở xã Quảng Trực (Tuy Đức) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của dự án giúp người dân đi lại thuận lợi

Thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trong khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng đã có bước tiến rõ rệt, số hộ thoát nghèo ngày càng tăng. Tại tỉnh Đắk Nông, qua kết quả điều tra hộ nghèo năm 2015 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,75%. Mặc dù tỷ lệ giảm hộ nghèo cho cả giai đoạn 2011-2015 đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng kết quả giảm nghèo vẫn chưa thật bền vững, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp.

Trước thực trạng đó, Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông được thực hiện trên địa bàn 20 xã có tỷ lệ hộ nghèo trung bình của huyện trên 30% thuộc 4 huyện là Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô để tiếp thêm nguồn lực cho địa phương trong công cuộc giảm nghèo. Mục tiêu hướng tới của Dự án GNTN là giúp 33.662 hộ được hưởng lợi, có ít nhất 20% số hộ hài lòng với sự hỗ trợ của Dự án GNTN.

Đến nay, số hộ hưởng lợi được Dự án hỗ trợ là 14.119 hộ, đạt 42% so với tổng dân số vùng dự án (tổng số dân trong vùng dự án là 33.662 hộ). Dự án gồm 4 hợp phần chính, trong đó tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, buôn; tăng tự chủ về sinh kế thông qua củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng, thúc đẩy đa dạng hóa các loại hình sinh kế, kết nối thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm; cải thiện cơ sở hạ tầng kết nối ở cấp huyện để tăng cường tiếp cận dịch vụ công cộng; nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp...

Điều đặc biệt là dự án được hoạt động theo nguyên tắc phát triển do cộng đồng định hướng, các đề xuất của cộng đồng sẽ được thảo luận và đưa vào kế hoạch hoạt động của dự án. Trọng tâm của dự án là hỗ trợ phát triển sinh kế cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc còn khó khăn, các hộ sẽ được hướng dẫn để thành lập nhóm sinh kế nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên nhóm và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Đối với các tiểu dự án cơ sở hạ tầng, dự án khuyến khích các đơn vị thi công sử dụng lao động địa phương, khuyến khích hình thức đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng, đồng thời vai trò của cộng đồng sẽ được phát huy tối đa trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động của dự án.

Thời gian triển khai dự án từ năm 2014 đến năm 2019, mức đầu tư cho dự án tại Đắk Nông khoảng 20 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng của ngân sách nhà nước.

Những kết quả bước đầu

Có thể nói, 4 huyện vùng dự án là những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn hơn so với các huyện khác của tỉnh, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính, nhưng chủ yếu là sản xuất ở quy mô nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa còn hạn chế, cùng với đó là thiếu vốn, thiếu cơ chế phù hợp so với tiềm năng, thế mạnh của các huyện này… Do đó, dự án được triển khai tại Đắk Nông sẽ giúp cho sự phát triển của địa phương, nhất là về cải thiện sinh kế, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng cho người dân.

Qua 2 năm thực hiện, đến nay, Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông đã và đang triển khai 245 tiểu dự án như: Trồng ngô, lúa, khoai lang, chăn nuôi bò, dê, lợn, gà, thỏ... và 103 công trình như: Cầu, đường, trường học, nhà văn hóa, thủy lợi.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông cho biết: “Trong 2 năm triển khai, đến nay, dự án đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Ngoài việc nâng cao mức sống của người dân, dự án bước đầu làm thay đổi tư duy, phong tục lạc hậu, đặc biệt đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.  Trong những năm tiếp theo, mục tiêu của dự án là phát triển các loại hình sinh kế để đạt được mục đích sau cùng là phát triển bền vững".

Ông Sơn nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là dự án sẽ phấn đấu liên kết các sản phẩm của người dân đến với thị trường, đấy là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra và cố gắng thực hiện trong thời gian còn lại nhằm tạo nên luồng sinh khí mới cho người dân ở trong vùng dự án”.

  Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên được triển khai ở 26 huyện và 130 xã nghèo thuộc 6 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dự án giúp khoảng 540.000 người được hưởng lợi. Mức vốn đầu tư cho dự án là 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng của ngân sách nhà nước.  

 

Bài, ảnh: Văn Tâm

4,256
Viết bình luận mới