• Đảng viên, quần chúng Đắk Glong đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới
  • 13:54 28/07/2020
  • Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Glong (Đắk Nông) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, đảng viên, người dân tỏ ra phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Đắk Nông về tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân gửi tới Đại hội.
  • Chú trọng cổ động trực quan, trang trí phục vụ đại hội đảng
  • 08:25 23/07/2020
  • Hiện nay, 12/12 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Nông (gọi tắt chung là cấp huyện) đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, và bước vào tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, đơn vị đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu của Kế hoạch 134-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
  • Khảo sát xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020 1
  • 16:59 21/07/2020
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tiến hành tổ chức đợt khảo sát xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tìm hiểu cảm nhận, đánh giá của các giai tầng trong xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và ý kiến về những định hướng phát triển lớn của Đắk Nông trong giai đoạn 2020 – 2025 (được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII).