• Người dân gửi gắm niềm tin, Nam Bình quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
  • 09:18 03/06/2020
  • Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những chỉ tiêu được Đảng bộ xã Nam Bình (Đắk Song) lãnh đạo, chỉ đạo thành công nhất đó là xây dựng nông thôn mới (NTM). Tiếp nối thành công này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nam Bình xác định tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM để đến năm 2025 đạt chuẩn NTM nâng cao.