• Những kết quả nổi bật dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
 • 08:04 01/06/2020
 • LTS: Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ số báo hôm nay, Báo Đắk Nông mở chuyên mục “Những kết quả nổi bật dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông” từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004) đến nay. Mục đích nhằm cung cấp đến bạn đọc những con số, thành quả trong các lĩnh vực, đặc biệt là từ các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh gần đây để thấy được những nỗ lực, cố gắng vượt bậc.
 • Đại hội Đảng bộ xã Hưng Bình lần thứ III
 • 05:44 28/05/2020
 • Trong 2 ngày 26 và 27/5, Đảng bộ xã Hưng Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Đắk R’lấp chọn tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.
 • Đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn thể đảng viên
 • 09:04 26/05/2020
 • Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đắk Mil đã chọn Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 để thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Việc thực hiện chủ trương đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ trực tiếp trong Đảng, huy động được trí tuệ và trách nhiệm của tất cả đảng viên.
 • Đảng bộ xã Nam Bình tập trung thực hiện tốt "2 tập trung 1 đột phá"
 • 16:59 22/05/2020
 • Ngày 22/5, Đảng bộ xã Nam Bình (Đắk Song) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho đông đảo đảng viên trong toàn xã. Đây là đảng bộ được Huyện ủy Đắk Song chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.