• Quảng Tín rút ra nhiều bài học quan trọng từ đại hội cấp cơ sở
 • 08:25 11/03/2020
 • Đến ngày 29/2, xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã hoàn thành đại hội cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Việc tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ là một trong những động lực quan trọng để xã dồn lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tiến tới Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tín nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Đảng bộ xã Nam Dong sẵn sàng tổ chức đại hội điểm
 • 09:18 10/03/2020
 • Chỉ trong 10 ngày, 29 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Nam Dong (Cư Jút) nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy Cư Jút, sự nỗ lực của tập thể, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân xã Nam Dong và đã sẵn sàng tổ chức đại hội điểm.
 • Đắk R’lấp có 157 chi bộ hoàn thành công tác đại hội chi bộ
 • 14:52 09/03/2020
 • Bắt đầu từ tháng 2/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (xã, thị trấn, quân sự và y tế...) trên địa bàn huyện Đắk R’lấp bắt đầu tổ chức đại hội chi bộ đại trà và kết thúc muộn nhất vào ngày 30/4/2020. Đến nay, nhiều đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội .
 • Lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
 • 09:09 04/03/2020
 • Trong thời điểm hiện nay khi cấp ủy các cấp đang chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra (UBKT) để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, ngoài những tiêu chuẩn chung của công tác nhân sự theo quy định thì nhân sự UBKT các cấp cần chú ý lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.
 • Vai trò của đội ngũ cấp ủy đảng cơ sở và những vấn đề cần quan tâm hiện nay
 • 09:08 24/02/2020
 • Cấp ủy đảng cơ sở là cơ quan lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở, do đại hội chi bộ, đảng bộ bầu ra hoặc cấp ủy có thẩm quyền chỉ định. Cấp ủy cơ sở có vai trò, nhiệm vụ quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở trên các mặt: Xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; lãnh đạo các mặt đời sống xã hội ở cơ sở.