• Kết quả kỳ 3 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 09:08 02/08/2021
 • Kỳ 3 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/7/2021.
 • Nội dung câu hỏi Kỳ 3 - Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 13:36 16/07/2021
 • Nội dung câu hỏi Kỳ 3 - Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/7/2021).
 • Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 09:13 05/07/2021
 • Cuộc thi trắc nhiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ đầu đã có sức lan tỏa, thu hút các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.
 • Kết quả kỳ thi thứ nhất, Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 08:00 01/07/2021
 • Kỳ thi thứ nhất, cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/6/2021.
 • Công bố câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng
 • 09:04 15/06/2021
 • Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức bước vào kỳ thứ nhất kể từ 10h ngày 15/6/2021 đến hết 17h ngày 30/6/2021.
 • Thể lệ cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 15:14 04/06/2021
 • Toàn văn nội dung Thể lệ: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 • Ra mắt ấn phẩm “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”
 • 09:17 13/04/2021
 • Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do các chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, được biên tập bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần làm rõ những luận cứ, luận giải nội dung Văn kiện, đặc biệt là đối với những nội dung mới.
 • Khẩn trương đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
 • 09:19 04/02/2021
 • Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương phổ biến, quán triệt để tạo động lực và không khí phấn khởi, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 • Đại hội XIII của Đảng mở ra nhiều cơ hội để Đắk Nông phát triển 1
 • 09:13 04/02/2021
 • Sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung đã trả lời phỏng vấn của phóng viên (PV) Báo Đắk Nông về việc vận dụng cơ hội từ nghị quyết Đại hội gắn với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia - dân tộc
 • 09:54 03/02/2021
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp đã được truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét. Trong đó, các báo điểm lại những kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh điểm mới trong các văn kiện đều nhằm vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu mang lại năng lực, hiệu lực và hiệu quả cao nhất đối với lợi ích của Nhân dân, của quốc gia-dân tộc.
 • Việt Nam đang ở thế thuận lợi để gặt hái thành quả
 • 08:36 02/02/2021
 • Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII) tiếp tục là chủ đề được truyền thông quốc tế đưa tin cũng như học giả, chính khách nước ngoài quan tâm, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đang ở thế thuận lợi để tiếp tục gặt hái thành quả kinh tế, chính trị, đối ngoại...