• Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự
 • 09:51 28/01/2021
 • Sáng 28/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 4. Theo chương trình, ngày hôm nay, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước phát triển thịnh vượng
 • 09:47 27/01/2021
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, học giả, bạn bè trên thế giới. Rất nhiều ý kiến ca ngợi vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước phát triển từ đói nghèo trở nên thịnh vượng như ngày nay.
 • Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới!
 • 14:35 26/01/2021
 • Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội) với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Phiên khai mạc được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, thu hút cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Đắk Nông quan tâm, theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng.
 • Tin tưởng, gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng
 • 09:08 26/01/2021
 • Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), với sự tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển của đất nước.