• Đảng bộ tỉnh Đắk Nông qua các kỳ đại hội
 • 08:12 15/10/2020
 • Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã trải qua 11 kỳ đại hội. Mỗi một kỳ đại hội đã đạt được những kết quả cụ thể, từng bước đưa tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển bền vững.
 • Những đột phá chiến lược đưa Đắk Nông ngày một phát triển
 • 08:02 15/10/2020
 • Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh (GRDP) duy trì ổn định và bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.
 • Những dấu ấn của tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • 08:02 15/10/2020
 • Lời Tòa soạn: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Báo Đắk Nông xin giới thiệu những dấu ấn nổi bật của tỉnh trong 5 năm qua.
 • Giáo viên, học sinh thể hiện trách nhiệm, niềm tin với Đảng
 • 08:01 15/10/2020
 • Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều trường học trong tỉnh nêu cao ý thức chính trị, thể hiện trách nhiệm, niềm tin bằng việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên, học sinh.
 • Niềm tin và kỳ vọng
 • 08:00 15/10/2020
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng vào dịp cả nước đang ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
 • Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới
 • 07:41 15/10/2020
 • Phấn khởi, tin tưởng vào một đại hội thành công, đề ra được nhiều quyết sách quan trọng để đưa Đắk Nông ngày càng phát triển vững mạnh, các giai tầng trong xã hội có nhiều ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Những góp sức vào sự kiện trọng đại
 • 07:40 15/10/2020
 • Cùng với các hoạt động chính tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng ở các đơn vị đã tích cực làm việc, góp phần để Đại hội diễn ra thành công. Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Đắk Nông về một số hoạt động bên lề Đại hội.
 • Vững chắc biên giới, bình yên hậu phương
 • 07:31 15/10/2020
 • Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Đam đứng chân trên địa bàn xã Đắk Lao (Đắk Mil) luôn chắc tay súng, tuần tra canh gác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vừa đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
 • Chỉ tiêu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vượt kế hoạch
 • 07:09 15/10/2020
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực vươn lên, ngành Y tế tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, chỉ tiêu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đã vượt kế hoạch nghị quyết, với nhiều niềm vui.
 • Quán triệt quan điểm kết hợp giữa “xây và chống”
 • 07:05 15/10/2020
 • Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh đã luôn thể hiện quan điểm kết hợp giữa “xây và chống” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
 • Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
 • 07:02 15/10/2020
 • Hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, thời gian qua, tuổi trẻ Đắk Nông đã và đang triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.