HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu văn hóa – xã hội nhiệm kỳ 2010-2015

Cập nhật ngày: 20/12/2015 | 11:07 GMT+7

1. Về dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%/1,3%, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm là 2,52%/5,49%; dân số trung bình của tỉnh là 578/670 nghìn người. Đạt chỉ tiêu đại hội.

2. Về lao động, việc làm và đào tạo nghề: Đào tạo nghề cho 24.020/24.000 người; giải quyết việc làm cho 88.620/88.500 lao động. Đạt chỉ tiêu đại hội.

3. Tỷ lệ hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm là 3,1%/3% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Đạt chỉ tiêu đại hội.

4.Về y tế: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 21%/20%; 97%/90% dân số dùng nước hợp vệ sinh; có 15,1/20 giường bệnh và 7,3/6,2 bác sỹ/1 vạn dân. Cơ bản đạt chỉ tiêu đại hội.

5. Về giáo dục: 100%/100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; mỗi năm có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia. Đạt chỉ tiêu đại hội.

6. Về văn hóa: 75%/85% gia đình; 60%/65% thôn, buôn; 85%/95% cơ quan, đơn vị và 16%/20% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Không đạt chỉ tiêu đại hội.

 

1,229
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Vừa qua, Báo Đắk Nông và các phương tiện truyền thông đã phản ánh nhiều về tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Theo bạn làm cách nào để hạn chế được những sự việc đau lòng này?