• Phát huy hiệu quả nguồn vốn giải quyết việc làm
 • 13:37 26/08/2015
 • Trong những năm qua, thông qua nguồn vốn giải quyết việc làm (GQVL), các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa có điều kiện mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động.
 • Đắk Nia thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững
 • 10:31 27/05/2015
 • Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, cùng với việc triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) cũng luôn quan tâm, động viên, giúp người nghèo tự tin làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.
 • Quy hoạch xử lý nước thải, xây dựng đô thị thân thiện môi trường
 • 10:26 27/05/2015
 • Qua phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng phát triển cũng như so sánh với tiêu chuẩn đô thị loại III, hiện nay, vấn đề xử lý nước thải các loại ở thị xã Gia Nghĩa mới chỉ đạt mức tối thiểu. Vì vậy, đây là một trong những vấn đề mà trong giai đoạn ngắn hạn, thị xã quyết tâm tập trung đầu tư xây dựng nhằm từng bước khắc phục và hoàn thiện cơ bản về hạ tầng đô thị.
 • Sức sống mới ở Gia Nghĩa
 • 14:32 25/04/2015
 • Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước đã sắp đến. Mỗi người dân chúng ta đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc, niềm hạnh phúc được sống trong độc lập tự do. Với thị xã Gia Nghĩa, quãng đường phát triển lớn mạnh từ khi thành lập đã minh chứng cho tinh thần và tình đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 • 70/110 chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội
 • 09:35 06/02/2015
 • Theo Thị ủy Gia Nghĩa, tính đến thời điểm hiện nay, các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban giúp việc, đồng thời triển khai các bước quy trình công tác chuẩn bị đại hội theo đúng quy định.
 • "Nâng tầm" đô thị Gia Nghĩa
 • 10:23 29/01/2015
 • Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa II đã thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về “Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III”.
 • Giúp người nghèo thoát nghèo bền vững
 • 09:26 29/01/2015
 • Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nên trong những năm qua, thị xã Gia Nghĩa đã tập trung mọi nguồn lực để nâng cao mức sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.