Đổi thay ở Đắk Nia

Cập nhật ngày: 02/12/2020 | 08:39 GMT+7

Với sự quyết tâm, đồng lòng của Nhân dân, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Những năm qua, Đắk Nia đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Thời gian qua, kinh tế của xã Đắk Nia đã có bước phát triển đáng kể. Năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 84,3 tỷ đồng, vượt trên 21% so với nghị quyết đề ra. Trong 5 năm qua, xã bố trí 56,2 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa các công trình như trụ sở làm việc UBND xã, hội trường, nhà văn hóa thôn, bon và một số đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trường học...

Đắk Nia chú trọng đào tạo nghề dệt thổ cẩm gắn với phục vụ phát triển du lịch để nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã Đắk Nia và từng bước có sự chuyển dịch theo hướng hiện đại. Toàn xã trên 2.290 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm trên 88% số hộ dân, giảm 1,6% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của Đắk Nia hiện nay đạt trên 6.140 ha, trong đó diện tích cây lâu năm 5.680 ha, tăng 6%.

Người dân xã Đắk Nia cũng đẩy mạnh tái canh cây cà phê. Từ năm 2015 đến nay, xã đã cấp 31.100 cây giống cho người dân thực hiện việc tái canh cà phê. Hầu hết diện tích cà phê tái canh đều phát triển tốt, cho năng suất cao.

Đắk Nia xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nhiệm vụ quan trọng, là khâu then chốt nhằm tạo bước đột phá mới trong sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Do đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Người dân cũng mạnh dạn đầu tư các giống mới, trang thiết bị phục vụ sản xuất, hướng tới việc cơ giới hóa, tự động hóa trong nông nghiệp. Quy mô sản xuất cũng không ngừng được người dân mở rộng, nâng cao, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã ngày càng tăng cả về số lượng và quy mô, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thương mại của xã phát triển tạo thuận lợi cho người dân mua sắm

Thời gian qua, UBND xã Đắk Nia đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho 1.454 lượt người dân vay vốn, với tổng dư nợ trên 51,8 tỷ đồng. Các trường hợp được vay hầu hết đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và chấp hành tốt việc hoàn trả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Thương mại - dịch vụ của Đắk Nia cũng phát triển mạnh. Xã tạo mọi điều kiện để người dân mở rộng, phát triển thêm những cơ sở kinh doanh, buôn bán. Hiện nay, toàn xã có trên 272 cửa hàng, đại lý, hộ kinh doanh cá thể, cơ bản cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Xã Đắk Nia có 18 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tăng 6 cơ sở so với năm 2015. Các ngành nghề chủ yếu khai thác đá xây dựng, mộc dân dụng, gia công cơ khí, nhôm kính... góp phần quan trọng vào việc phục vụ một số nhu cầu cấp thiết của người dân.

Trên địa bàn hiện có 5 hợp tác xã, tăng 3 hợp tác xã so với năm 2015. Các hợp tác xã, tổ hợp tác từng bước thu hút sự quan tâm của Nhân dân.

Nhờ được tiếp cận các nguồn vốn vay, nhiều nông dân có điều kiện phát triển kinh tế

Đánh giá về sự phát triển của địa phương, ông Trần Đình Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã cho biết, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với địa phương và sự đồng tình hưởng ứng của người dân đã thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Xã đã tranh thủ các nguồn lực để nâng cấp, xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa nền kinh tế địa phương phát triển. Bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi thay, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, xã mới đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, nhưng đến đầu năm 2019, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Nia.

Bài, ảnh: Phan Đinh

2,284
Viết bình luận mới