HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Gia Nghĩa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Cập nhật ngày: 15/08/2016 | 14:44 GMT+7

Theo đồng chí Nguyễn Bá Ba, Phó Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa thì để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, Thị ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm công tác quy hoạch cán bộ.

Vì vậy, trong các khâu của công tác cán bộ, các cấp ủy ở thị xã đặc biệt chú trọng vấn đề quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ. Từ đó, chất lượng cán bộ quy hoạch ngày càng được nâng cao. Cơ cấu, thành phần, độ tuổi đội ngũ cán bộ quy hoạch đã hợp lý hơn, bảo đảm tính kế thừa. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ cao… được quan tâm đưa vào quy hoạch.

Sau từng giai đoạn, đội ngũ cán bộ trong nguồn quy hoạch được nâng lên rõ rệt cả về chất lượng, số lượng và dần được trẻ hóa. Các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở cũng từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn về trình độ kiến thức, năng lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao...

Theo đó, đến nay tổng số cán bộ, công chức cấp thị xã có 226 người; trong đó 96% đạt chuẩn theo ngạch công chức, 33% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Riêng cán bộ chủ chốt có 94% đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị; 58,5% có trình độ tin học và 51,8% có trình độ ngoại ngữ.

Cấp xã, phường hiện có 267 người; trong đó, cán bộ, công chức 155 người, cán bộ không chuyên trách 112 người (có 91,3% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên và 8,7% mới học xong chương trình đại học). Về cán bộ không chuyên trách có 62% tốt nghiệp THPT, 4% sơ cấp, 44% trung cấp, 25% cao đẳng, đại học và 80% có trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên...

Đặc biệt, thời gian qua, thị xã đã lựa chọn 56 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy là người địa phương vào đội ngũ cán bộ dự nguồn, theo đề án bồi dưỡng cán bộ nguồn cho cơ sở. Đội ngũ này được bố trí về giúp việc cho các xã, phường để dần thay thế những cán bộ không đạt chuẩn.

Qua thời gian thực hiện, trong số 56 cán bộ dự nguồn, có 28 người được đảng ủy xã, phường quy hoạch vào các chức danh cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, còn 12 người xin chuyển công tác. Trong đó, 4 người được bố trí vào các chức danh chuyên trách gồm: 2 bí thư đoàn thanh niên xã, phường, 2 chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường; 11 người được bố trí vào các chức danh không chuyên trách; 6 người được bố trí vào các vị trí công tác chuyên môn để chờ thi tuyển công chức cấp xã, phường; 15 người đã được kết nạp Đảng.

Song song đó, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục dần tình trạng khép kín, cục bộ, hụt hẫng, bị động, chắp vá, Ban Thường vụ Thị ủy đã chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ về cơ sở. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã đã điều động, luân chuyển cán bộ từ thị xã về xã, phường 15 trường hợp; từ xã, phường về công tác tại thị xã là 5 trường hợp. Đồng thời, thị xã cũng đã tiếp nhận, bố trí 4 trường hợp cán bộ nguồn dài hạn của tỉnh về công tác.

Quá trình thực hiện cho thấy, đây là biện pháp tạo nguồn cán bộ có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Các cơ quan, đơn vị đều tạo cho cán bộ được luân chuyển sớm nắm bắt tình hình, thích nghi với môi trường công tác mới, từng bước trưởng thành hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ luân chuyển về đã củng cố, kiện toàn, ổn định về tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Lam Giang

1,923
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?