HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải ngân được 79.328 triệu đồng vốn đầu tư phát triển

Cập nhật ngày: 09/07/2019 | 08:54 GMT+7

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) 6 tháng đầu năm 2019 được giao và quản lý sử dụng là 227.722 triệu đồng; trong đó kế hoạch vốn giao trong năm 2019 là 119.699 triệu đồng, kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang là 108.023 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, thị xã đã giải ngân được 79.328 triệu đồng, đạt 34,84% so với kế hoạch; trong đó giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2019 là 23.215 triệu đồng, đạt 19,4%, giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang là 56.113 triệu đồng, đạt 51,95%.

UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2019 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đã giao. Việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 đã tập trung ưu tiên cho các công trình thanh toán nợ, công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2019, cân nhắc kỹ các công trình khởi công mới mang tính cấp thiết, bảo đảm an sinh xã hội được phép theo quy định, không khởi công mới các dự án, công trình không bảo đảm khả năng cân đối vốn.

Phan Đinh

1,130
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?