HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải quyết việc làm cho 1.073 lao động

Cập nhật ngày: 14/01/2019 | 09:38 GMT+7

Trong năm 2018, thị xã Gia Nghĩa đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 450 lao động địa phương nhưng đến cuối năm có 1.073 lao động được giải quyết việc làm, vượt 138% Nghị quyết HĐND thị xã. Số lao động được đào tạo nghề là 637 người, vượt 72%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, vượt 13%.

Lao động trẻ của thị xã được tư vấn về học nghề và giải quyết việc làm

Để đạt được kết quả trên, thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lao động việc làm, hỗ trợ lao động nắm bắt thông tin, liên kết tạo việc làm. Địa phương cũng tăng cường khuyến khích xuất khẩu lao động, hỗ trợ pháp luật cho người lao động làm việc ở nước ngoài.

Năm 2019, thị xã phấn đấu giải quyết việc làm cho 900 lao động, đào tạo nghề cho 600 lao động. Trong đó, thị xã tập trung đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Nga

2,677
Viết bình luận mới