Mạng lưới cơ sở giáo dục ở Gia Nghĩa ngày càng phát triển

Cập nhật ngày: 06/08/2020 | 08:07 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) ngày càng phát triển, nâng cao đã đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho địa phương.

Đến nay, mạng lưới cơ sở giáo dục của thành phố được cơ bản hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2019 - 2020, toàn thành phố có 32 trường học công lập và 6 trường tư thục, với tổng cộng 468 lớp học, 16.031 học sinh từ mầm non đến THCS. 

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đầu tư hệ thống máy chiếu phục vụ giảng dạy

Thành phố hiện có 829 giáo viên nằm trong biên chế, 20 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ trên 62%). Tất cả cán bộ quản lý trường học đều đạt chuẩn về chuyên môn, trên 97% đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị; 100% giáo viên đạt chuẩn chuyên môn, trong đó gần 72% trên chuẩn.

Hệ thống trường ngoài công lập, trong đó chủ yếu bậc mầm non, không ngừng phát triển và cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, giảm sự đầu tư của Nhà nước ở lĩnh vực này. Cơ sở vật chất và thiết bị trường học được chú trọng đầu tư, trong đó có các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, tất cả trường học trên địa bàn thành phố đều được đầu tư trang bị máy tính, kết nối internet để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý trường học và đổi mới phương pháp dạy học.

Thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Trên địa bàn có 82 nhóm trẻ tư thục được địa phương theo dõi, quản lý. Hiện nay, thành phố có 1 trường tiểu học đang được đầu tư xây dựng từ quỹ đóng góp của các nhà hảo tâm.

Thành phố cũng đang triển khai xây dựng mới 3 trường học, sửa chữa xây dựng 30 phòng học, lớp học để phục vụ cho năm học 2020-2021. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, góp phần tăng cường nguồn lực cho phát triển cơ sở vật chất các trường học, xây dựng theo hướng trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục.

Những năm gần đây, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ở các cấp học, bậc học. Cùng với đó, việc hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng đã tạo thuận lợi cho người dân, học sinh trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở thành phố Gia Nghĩa.

Bài, ảnh: Phan Đinh

3,771
Viết bình luận mới