Phê duyệt danh mục Dự án chợ phường Nghĩa Trung cần lựa chọn nhà đầu tư

Cập nhật ngày: 16/09/2020 | 09:53 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 14/9, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định 1380/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án chợ phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.

Ảnh minh họa

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 58.600 m2. Tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 598 tỷ đồng, trong đó chưa bao gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2021-2023. Về các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và địa phương theo quy định. Nhà đầu tư phải có năng lực về tài chính và về kinh nghiệm.  

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch-Đầu tư đăng tải lên hệ thống đấu thầu quốc gia để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, đăng ký tham gia. UBND thành phố Gia Nghĩa triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đất thực hiện dự án.

Bình Minh

2,754
Viết bình luận mới