HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thị xã có 8 người được bầu chọn là người có uy tín

Cập nhật ngày: 06/08/2019 | 10:03 GMT+7

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 8 người được bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào DTTS thuộc các xã Đắk Nia, Đắk R’moan và phường Nghĩa Tân.

Trong đó, ba người dân tộc Mạ, hai người dân tộc M’nông, một người dân tộc Ê đê, hai người dân tộc Nùng. UBND thị xã luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên người uy tín phát  huy vai trò tích cực trong cộng đồng, góp phần ổn định an ninh, chính trị thôn, bon.

Phan Đinh

1,760
Viết bình luận mới