Triển khai nhiều đồ án quy hoạch và xây dựng đô thị

Cập nhật ngày: 09/07/2019 | 08:55 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) triển khai 6 Đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn chuyển tiếp từ năm 2018 và Đồ án quy hoạch mới mở năm 2019, công bố 3 đồ án quy hoạch mới mở năm 2019.

Địa phương cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất cho 624 trường hợp xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Thị xã tổ chức rà soát quy hoạch trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chuyên môn cấp 186 giấy phép xây dựng; hướng dẫn, trả lại 18 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Thị xã xử phạt 11 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Phan Đinh

2,166
Viết bình luận mới