306 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ về chính sách dân số

Cập nhật ngày: 23/07/2019 | 10:01 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Đắk Nông có 306 phụ nữ là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chính sách dân số với tổng số tiền được hỗ trợ là 621 triệu đồng.

Chính sách thực hiện theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Trong đó, Tuy Đức 79 người, Đắk Glong 74 người, Đắk R’lấp 73 người, Krông Nô 39 người, Cư Jút 38 người, Đắk Song 3 người.

Cụ thể, phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con.

Phan Mai

4,078
Viết bình luận mới