Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Kon Tum

Cập nhật ngày: 07/01/2021 | 08:56 GMT+7

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã tích cực triển khai nhiều chương trình, giải pháp giảm nghèo, đạt kết quả nhất định, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư; tạo cho người nghèo cơ hội tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hiệu quả từ các mô hình hỗ trợ sinh kế

Theo đánh giá, từ khi các chương trình, chính sách giảm nghèo của Nhà nước chuyển từ hỗ trợ hoàn toàn sang hỗ trợ có điều kiện là “cú hích” góp phần tác động, thay đổi nhận thức của đối tượng thuộc hộ nghèo trong việc vươn lên thoát nghèo. So với giai đoạn trước, người dân đã chủ động trong tìm kiếm các giải pháp thoát nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Mô hình hỗ trợ giảm nghèo nuôi dê sinh sản tại xã Kroong (thành phố Kon Tum)

Ngoài các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Kon Tum triển khai 12 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 12 xã thuộc 7 huyện, thành phố, thực hiện hỗ trợ 234 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia với mức kinh phí bình quân 12,462 triệu đồng/hộ (tổng kinh phí luân chuyển 2.916 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 2.852 triệu đồng, vốn của các hộ tham gia dự án là 64 triệu đồng).

Qua thực tế triển khai thực hiện, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo trên toàn tỉnh, tiêu biểu các mô hình như: Trồng cây cà phê xứ lạnh (cà phê Catimo) ở thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), nuôi bò cái sinh sản ở xã Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy), nuôi dê sinh sản ở xã Kroong (thành phố Kon Tum), trồng và chăm sóc cà phê, cao su, chăn nuôi heo xã Đăk Hring (huyện Đắk Hà)...

Triển khai đề án giảm nghèo

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân 3-4% trong giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện mục tiêu trên, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đầu tư hơn 8.412 tỷ đồng thực hiện đề án giảm nghèo.

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, các sở, ngành, địa phương tập trung phân bổ nguồn lực để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án giảm nghèo như đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường…

Nhờ thực hiện tốt đề án giảm nghèo, tính đến cuối năm 2019 toàn tỉnh chỉ còn 18.858 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 13,62% so với tổng số hộ dân); số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 8.809 hộ (chiếm tỷ lệ 6,36%); bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,12%/năm (đạt 104% so với mục tiêu đề án giảm nghèo). Trong giai đoạn 2016-2019, tổng số hộ thoát nghèo toàn tỉnh là 20.901 hộ, tổng số hộ thoát cận nghèo là 10.934 hộ. Ước tính cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm còn 10,12 % (giảm 3,5% so với năm 2019).

Theo ông A Kang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3-4%/năm (riêng các huyện nghèo giảm từ 6- 8%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới. Đồng thời, tỉnh tăng cường các hoạt động, giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nghèo, tạo việc làm gắn với thu nhập, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2025 tăng gấp 2 lần so với năm 2021.

Thùy Trang (t.h)

5,026
Viết bình luận mới