Nguồn lực để giảm nghèo bền vững chưa ổn định, hạn chế

Cập nhật ngày: 23/07/2019 | 10:15 GMT+7

Các địa phương trong tỉnh đã tích cực huy động, lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung cho nguồn vốn giảm nghèo. Tuy nhiên, các nguồn lực này vẫn chưa ổn định, rời rạc và hạn chế so với mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho tỉnh Đắk Nông là hơn 815 tỷ đồng. Trong đó, vốn chương trình giảm nghèo bền vững là hơn 270 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, mục tiêu phấn đấu của tỉnh là huy động trong Nhân dân trên 50 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo.

Chuyển biến rõ ở vùng nông thôn

Tại Đắk Glong, trong giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn bố trí cho địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo hơn 70 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2016-2018, huyện được bố trí hơn 43 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho hạ tầng cơ sở, hỗ trợ phát triển sản xuất là 32,3 tỷ đồng. Còn lại là vốn phục vụ cho các dự án đa dạng hóa sinh kế.

Ngoài nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương, giai đoạn này huyện đã huy động trong Nhân dân đóng góp được 3,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, địa phương sửa chữa, xây mới trên 50 công trình và hỗ trợ sản xuất, thực hiện sinh kế cho nhiều dự án, mô hình giảm nghèo khác.

Đường giao thông nông thôn bon Kra Zạ, xã Quảng Khê được đầu tư xây dựng từ chương trình giảm nghèo bền vững

Theo Phòng Tài chính huyện Đắk Glong, hàng năm, nhờ nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn lồng ghép khác, việc triển khai thực hiện giảm nghèo cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trung bình 6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng theo từng năm. Nếu như năm 2012, thu nhập bình quân chỉ đạt 12,1 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018, con số này đã tăng lên mức gần 19 triệu đồng/người/năm. Nhiều công trình, dự án giảm nghèo sau khi được triển khai, đưa vào sử dụng đã có tác động, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã, thôn, bon đặc biệt khó khăn.

Tương tự, giai đoạn 2016-2020, Đắk Mil được bố trí 35 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Sau gần 3 năm triển khai, đến nay, nguồn vốn thực hiện cho chương trình tại địa phương gần 16 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương phân bổ hơn 11 tỷ đồng. Số còn lại là lồng ghép, huy động từ cộng đồng. Thông qua nguồn vốn này, trong 3 năm qua, có hàng chục công trình, dự án được triển khai, đưa vào sử dụng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương xuống mức đáng kể.

Ông Trần Văn Long, Phó Phòng Tài chính huyện Đắk Mil đánh giá: “Ngoài các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, hệ thống hạ tầng thiết yếu như: giao thông, kênh mương, lớp học... được hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện cho người dân cải thiện sinh hoạt, sản xuất. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tầng lớp Nhân dân. Từ đây, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương giảm dần qua từng năm theo hướng bền vững hơn”.

Không chỉ Đắk Glong, Đắk Mil, các địa phương khác cũng đều có nhiều cố gắng, nỗ lực và hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo đề ra hàng năm. Trong đó, có nhiều địa phương thực hiện xuất sắc trong việc xóa đói, giảm nghèo, cải thiện tốt đời sống người dân và bộ mặt nông thôn.
Còn nhiều bất cập

Thực tế, trong quá trình huy động nguồn lực phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều chương trình, dự án giảm nghèo vẫn thực hiện đầu tư theo kiểu dàn trải, riêng lẻ hoặc lấy lồng ghép là chính. Thời gian qua, tiến độ giải ngân vốn, huy động nguồn lực hằng năm để giảm nghèo thường diễn ra chậm. Việc kêu gọi tài trợ từ các nguồn vốn khác để giảm nghèo còn hạn chế. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương còn chưa được báo cáo kịp thời.

Theo ông Trần Văn Long, Phó Phòng Tài chính huyện Đắk Mil, ngoài nguồn vốn, hằng năm, việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm. Đây là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tại cấp cơ sở. Trong khi việc chuyển đổi hình thức hỗ trợ các dự án, chương trình có nhiều sự thay đổi nên quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở còn vướng mắc. Hàng năm, nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho địa phương thực hiện giảm nghèo còn ít. Trong khi, với một địa phương như Đắk Glong, nguồn lực huy động trong Nhân dân còn khó khăn. Nguồn kinh phí được cấp hạn hẹp, dàn trải cho nhiều chương trình, nên hiệu quả sử dụng không cao.

Thông qua các dự án, mô hình phát triển sinh kế, nhiều hộ dân tại xã Nam Đà (Krông Nô) được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế

Cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Có thể nói, để phát huy tốt các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững, các địa phương cần có kế hoạch, chương trình cụ thể. Trong quá trình triển khai, từ tỉnh đến cơ sở phải huy động sự vào cuộc toàn diện của các cấp, ngành và cả những người nằm trong diện được thụ hưởng.

Ông Nguyễn Hữu Kiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê nêu ý kiến: Hàng năm, việc phân bổ vốn cho các công trình dự án giảm nghèo theo kế hoạch mà địa phương đăng ký còn tình trạng dàn trải. Nghĩa là, cứ mỗi công trình, dự án phê duyệt vốn được vài hạng mục. Từ đây, nhiều công trình nằm trong tình cảnh kéo dài từ năm này qua năm khác. Nên chăng, nguồn vốn cần được phân bổ tập trung hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Như vậy, việc triển khai các dự án thực hiện mục tiêu chung về giảm nghèo bền vững sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn.  

Trao đổi về giải pháp trong thời gian tới, ông Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Các ngành, địa phương cần xác định rõ những công trình, dự án nào có thể lồng ghép với dự án khác. Trên cơ sở này, các đơn vị triển khai phương án cụ thể để phê duyệt, bố trí vốn một cách hợp lý. Việc lồng ghép liên dự án đối với các chương trình, dự án có cùng mục đích đầu tư cần được chú trọng nhiều hơn”.

Bài, ảnh: Lương Nguyên

3,046
Viết bình luận mới