Sắp xếp thứ tự ưu tiên để tập trung đầu tư giảm nghèo

Cập nhật ngày: 28/05/2019 | 10:31 GMT+7

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã có bước phát triển. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, đời sống vật chất, tinh thần của khu vực này vẫn còn khá thấp. Chính vì vậy, các địa phương trong tỉnh đã và đang tiếp tục tăng cường giải pháp thực hiện các chính sách để nâng cao đời sống của bà con.

Đầu tư của Nhà nước về giao thông tạo điều kiện để các vùng khó khăn và người nghèo vươn lên

Krông Nô là huyện có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Những năm qua, địa phương luôn ưu tiên các chính sách giảm nghèo đối với các thôn, buôn, bon nhất là vùng dân tộc thiểu số. Là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp nên huyện đã tập trung xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Năm 2018, huyện Krông Nô triển khai các mô hình trồng ngô giống F1, bí đỏ, khoai lang, ớt, cam, quít… trên chân ruộng xa công trình thủy lợi, dễ bị gặp hạn vào cuối vụ, mang lại hiệu quả vượt trội so với cây lúa. Tại một số xã có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao như: Nâm N’đir, Đức Xuyên, Buôn Choáh… ngành Nông nghiệp huyện tổ chức cho nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất nông sản theo phương châm sản xuất tập trung, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo UBND huyện Krông Nô, thời gian qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do những hộ đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sống bằng nghề nông nhưng có diện tích đất sản xuất ít, trình độ dân trí thấp, đông con, phát triển kinh tế hộ còn thấp… nên việc triển khai chính sách giảm nghèo đối với bà con luôn gặp khó khăn.

Còn tại huyện Đắk Glong, trong những năm qua, huyện đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn vốn chương trình khuyến nông, lâm, ngư nghiệp và chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp - PTNT (ARD SPS), huyện đã được phân bổ trên 4,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất. Một số mô hình tiêu biểu là: Mô hình lúa lai, với diện tích 30 ha, cho 30 hộ; 24 mô hình ngô lai, với diện tích 5 ha cho 24 hộ; 5 mô hình nông lâm kết hợp, với diện tích 5 ha cho 5 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số và 10 mô hình trồng mới cây mít nghệ, với diện tích 3,15 ha cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia…

Theo ông Trương Nam Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, năm 2018, tổng số hộ nghèo của huyện là là 7.876 hộ, chiểm tỷ lệ 49,56%, giảm 6,69% so với năm 2017. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn huyện giảm từ 5,11% - 7,13%/năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mặc dù số hộ nghèo thoát nghèo hàng năm tại địa phương là khá lớn, nhưng số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số năm sau so với năm trước vẫn không giảm đáng kể. Nguyên nhân là do dân di cư từ nơi khác chuyển đến làm ăn, sinh sống tại địa phương đa phần là hộ nghèo, hộ cận nghèo, do tách hộ từ hộ nghèo… Một số hộ thoát nghèo nhưng lại rơi vào hộ cận nghèo. Đây là những khó khăn thách thức lớn đối với địa phương trong việc thực hiện công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

 

Nhìn chung, kết quả giảm nghèo ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự vững chắc, đời sống của nhiều hộ dân mới thoát nghèo còn khó khăn, thu nhập thiếu ổn định, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo mới còn cao. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn. Các cấp, ngành, địa phương sẽ tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020.

 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, nhìn chung, kết quả giảm nghèo ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự vững chắc, đời sống của nhiều hộ dân mới thoát nghèo còn khó khăn, thu nhập thiếu ổn định, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo mới còn cao. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn. Các cấp, ngành, địa phương sẽ tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Các đơn vị, địa phương tăng cường đưa hoạt động giảm nghèo đến mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp dân cư nhằm tạo ra chuyển biến về nhận thức, khơi dậy ý chí tự chủ, tự lực vươn lên của người nghèo. Đặc biệt, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số, các xã, thôn đặc biệt khó khăn cần nghiên cứu xây dựng các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ đó, các địa phương tiến hành sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để tập trung đầu tư cho công tác giảm nghèo. Việc thực hiện lồng ghép, đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng cường nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo sẽ được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Bài, ảnh: Văn Tâm

4,670
Viết bình luận mới