Tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo

Cập nhật ngày: 24/06/2019 | 10:41 GMT+7

Trong những năm qua, việc tăng cường công tác truyền thông đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách giảm nghèo tại các địa phương.

Cùng với việc thực hiện các chế độ, chính sách, các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, tỉnh Đắk Nông đã triển khai hiệu quả công tác truyền thông, giúp người dân nghèo xóa bỏ được tình trạng "đói thông tin". Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các hội đoàn thể đã phối hợp tổ chức tốt các loại hình thông tin, truyền thông, góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho người nghèo trong quá trình vươn lên để thoát nghèo.

Mỗi tháng, Đài TT-TH huyện Đắk Mil đều thực hiện 1 chuyên mục giảm nghèo bền vững, với thời lượng mỗi chuyên mục từ 5 – 7 phút. Chuyên mục có nhiều tin, bài nói về các kinh nghiệm sản xuất, những mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp... Anh Nguyễn Văn Tâm, một hộ nghèo tại xã Đắk Sắk (Đắk Mil) cho biết, hàng ngày anh đều dành thời gian để theo dõi đài truyền thanh địa phương phát về các chuyên mục gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, cách làm ăn để thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Các chuyên mục đó mang lại cho anh khá nhiều kiến thức, kinh nghiệm làm ăn. Gia đình anh đã từng bước biết khắc phục những khó khăn, hạn chế để sản xuất có hiệu quả. "Từ chỗ chỉ biết "bám" vào hơn 1 ha cà phê, gia đình đã biết trồng xen nhiều loại cây khác để tăng thu nhập. Ngoài ra còn tăng gia bằng cách chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm đúng cách; tận dụng những lúc nông nhàn để làm những việc khác tăng thu nhập. Chúng tôi biết làm ăn là nhờ theo dõi, học hỏi những kinh nghiệm trên các phương tiện truyền thông đại chúng", anh Tâm chia sẻ.

Thời gian qua, UBND thị xã Gia Nghĩa đã chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông để giúp người dân tiếp cận, nắm bắt các chủ trương, chính sách về công tác giảm nghèo. Theo bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, nhờ sự vào cuộc nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân nên  tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã ngày càng giảm. Các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ.

Công tác xã hội hóa trong giảm nghèo ngày càng đạt được nhiều kết quả cao, nhất là việc gắn địa chỉ nhân đạo đối với những hộ nghèo theo phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Trong các biện pháp để giúp thị xã giảm nghèo hiệu quả thì công tác truyền thông luôn được đánh giá cao và được dành sự quan tâm hàng đầu.

Cùng với việc đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo, thời gian qua, các hoạt động "giảm nghèo" về thông tin trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả. Tính từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho 830 cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông giảm nghèo cấp xã và thôn, bản. Toàn tỉnh đã xuất bản 600 ấn phẩm tài liệu về công tác giảm nghèo. Trên các hệ thống phát thanh, truyền hình, báo in đều có những chuyên trang, chuyên mục về giảm nghèo.

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin đã giúp cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo nắm được các tiêu chí, quy trình xác định hộ nghèo và các chính sách và điều kiện thụ hưởng. Cũng qua Dự án này, người dân có cơ hội để phản ánh tình hình thực hiện chế độ chính sách giảm nghèo ở địa phương, đặc biệt là đề xuất nguyện vọng, nhu cầu trợ giúp để vươn lên thoát nghèo.

Kim Ngân

2,846
Viết bình luận mới