Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020: Kết quả khả quan

Cập nhật ngày: 24/06/2019 | 10:41 GMT+7

Năm 2016 là năm bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Vào thời điểm năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 19,2%. Thế nhưng, sau nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị chức năng, đến nay, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 13,51% (21.070 hộ, với 94.915 khẩu), giảm được 5,69% so với 2016. Trong số đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số giảm 10,25%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 15,22% . So với mục tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo hàng năm do của HĐND tỉnh đề ra, công tác giảm nghèo đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Tuyến đường vào thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) được bê tông hóa từ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo

Kể từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chính sách, dự án phù hợp để góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Cụ thể, tổng kinh phí để thực hiện các dự án giảm nghèo từ năm 2016 đến nay là trên 248,6 tỷ đồng. Trong đó, đối với dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 có tổng số kinh phí được huy động là 78,8 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa, các huyện, thị xã đã đầu tư xây dựng 35 công trình trường học; 7 công trình nước sinh hoạt tập trung; 92 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh đầu tư xây mới và nâng cấp 61 công trình giao thông, với tổng chiều dài 232 km (gồm 17 km quốc lộ, 42 km đường huyện, 161 km đường xã, thôn, bon và 12 km đường đô thị), nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông toàn tỉnh từ 53% lên 59%.

Người dân thôn 7, xã Quảng  Khê (Đắk Glong) chăn nuôi heo rừng lai để tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: Mai Anh

Có gần 1.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Riêng năm 2018, có 220 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn hưởng lợi từ các chương trình, dự án như: Chương trình 30a, chính sách đào tạo nghề cho người nghèo, chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, chính sách tín dụng cho hộ nghèo vay vốn, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số…

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc phát động Chương trình Giảm nghèo bền vững đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng nhận được nhiều sự ưu tiên từ ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và có sự lồng ghép hiệu quả từ các chương trình, chính sách khác. Từ những cơ sở bước đầu, mục tiêu đến năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn dưới 10% là điều hoàn toàn khả thi…

 

Có thể nói, với việc đề ra mục tiêu giảm nghèo tương đối phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2016 là năm bản lề cho giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ và quy mô số hộ nghèo tăng nhiều so với giai đoạn trước.

Mặt khác, các chính sách giảm nghèo áp dụng thực hiện đầu kỳ mang tính đơn chiều, trước mắt chỉ thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo thiếu hụt về thu nhập, chưa có chính sách hỗ trợ cho các nhóm hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, do đó chỉ số hộ nghèo thuộc nhóm có khả năng thoát nghèo còn nhiều.

Tuy nhiên càng về cuối giai đoạn tốc độ giảm nghèo chậm lại vì số hộ nghèo còn lại đa phần là những hộ thực sự khó khăn, bệnh tật, không có khả năng lao động, nhiều hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là nhóm hộ nghèo không có khả năng tạo sinh kế, do đó khó có khả năng thoát nghèo, chủ yếu dựa vào sự bảo trợ của Nhà nước và cộng đồng.

 

Bài, ảnh: Văn Tâm

5,232
Viết bình luận mới