Ðắk Nông phấn đấu xây dựng 300 trường đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật ngày: 24/10/2022 | 09:07 GMT+7

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 173/356 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 48% tổng số trường học. Trong đó, bậc mầm non có 41 trường, tiểu học 68 trường, THCS 50 trường và THPT 14 trường.

Địa phương có số lượng trường đạt chuẩn cao nhất là Đắk R’lấp 33 trường; Cư Jút 30 trường; Đắk Mil 30 trường; Krông Nô và TP. Gia Nghĩa mỗi địa phương 23 trường; Đắk Song 16 trường; Tuy Đức 10 trường; Đắk Glong mới có 7 trường đạt chuẩn.

Theo Kế hoạch "xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030", toàn ngành Giáo dục phấn đấu đến năm 2030 nâng số trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các bậc học lên 300 trường.

Để đạt được mục tiêu, ngành Giáo dục đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện trong từng năm học. Trước mắt, hằng năm, ngành Giáo dục phấn đấu tăng thêm trên 10 trường chuẩn quốc gia, để đến năm 2025 có 240 trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nguyễn Hiền

8,424
Viết bình luận mới