Sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt

Cập nhật ngày: 18/01/2022 | 08:58 GMT+7

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã phủ khắp các huyện, thành phố và đa dạng hóa ngành nghề, trình độ, loại hình đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng công tác GDNN cần phải được nâng cao để bắt kịp xu hướng phát triển của nền công nghiệp 4.0.

Chưa đáp ứng được nhu cầu

Đến năm 2022, toàn tỉnh Đắk Nông có 19 cơ sở GDNN và hoạt động GDNN. Ngoài Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam thì 7/8 huyện, thành phố đều có Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên công lập, 7 cơ sở GDNN ngoài công lập và 3 cơ sở khác có chức năng GDNN (thường xuyên dưới 3 tháng).

Mạng lưới cơ sở GDNN đang từng bước được hoàn thiện, phủ khắp các huyện, thành phố, đa dạng hóa ngành, nghề, trình độ và loại hình đào tạo với quy mô tuyển sinh hàng năm khoảng 6.000 người…

Theo đánh giá, công tác GDNN trong thời gian qua đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn lao động trực tiếp theo hướng tự tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tuy nhiên, công tác dạy nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. GDNN chủ yếu là tự tạo việc làm hoặc nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu tư sản xuất hoặc tăng thu nhập đối với nghề đang làm. Đặc biệt, chất lượng dạy nghề vẫn chưa bắt kịp theo yêu cầu của thị trường lao động; sự gắn kết giữa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với cơ sở đào tạo chưa chặt chẽ, chủ yếu là phục vụ kinh tế hộ gia đình.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam là một trong số các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của tỉnh

Gắn kết với thị trường lao động, việc làm

Ông Chung Văn Phong, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam cho rằng, thực tế hiện nay chất lượng và cơ cấu trình độ đào tạo và ngành, nghề đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong sản xuất, nhất là nhân lực có tay nghề cao. Một số ngành nghề chưa phát huy tại địa phương, chủ yếu truyền nghề và giữ nghề truyền thống, chưa có đầu ra cho sản phẩm.

Để bắt kịp xu hướng phát triển của nền công nghiệp 4.0, việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDNN là điều cần thiết, bảo đảm quy mô, cơ cấu hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo gắn với thực tế.

Đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động GDNN, ông Chung Văn Phong cho rằng, địa phương cần tăng cường thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài, các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN tư thục để tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị và tạo điều kiện cho người dân có thể theo học bất cứ cơ sở nào.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở GDNN là cần thiết, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa, đáp ứng yêu cầu định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH cho rằng, để xây dựng một mạng lưới các cơ sở GDNN phù hợp với nhu cầu thì các sở, ngành, địa phương và cơ sở GDNN phải tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm. Các cơ sở GDNN đẩy mạnh tự chủ và chuẩn hóa các điều kiện, bảo đảm chất lượng đào tạo.

Hiện tại Đắk Nông đã có 4 nghề được Bộ LĐTB-XH phê duyệt vào nhóm các ngành nghề đào tạo trọng điểm cấp quốc gia. Trong thời gian tới, hệ thống cơ sở GDNN sẽ được sắp xếp lại theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực, quy mô cơ cấu và ngành nghề, trình độ đào tạo. Nếu làm được việc này, chất lượng đào tạo ngày càng chuẩn hóa, có phân tầng, sẽ góp phần hình thành đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng mềm.

“Tỉnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ nhà giáo, đặt mục tiêu năm 2025, Đắk Nông có 1 cơ sở GDNN đào tạo nghề chất lượng cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 6 nghề đào tạo trọng điểm cấp quốc gia. Năm 2030, tỉnh Đắk Nông phấn đấu có 1 trường đào tạo nghề chất lượng cao và 10 ngành, nghề đào tạo trọng điểm”, ông Hoàng Viết Nam cho hay.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

10,191
Viết bình luận mới