Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Đắk Nông: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo

Cập nhật ngày: 20/11/2021 | 08:54 GMT+7

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học (GDTX-NN-TH) tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 696/QĐ-UBND, ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông trên cơ sở sáp nhập giữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Đắk Nông.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, qua hơn 2 năm sáp nhập, song hành cùng 11 năm thành lập và phát triển, Trung tâm GDTX-NN-TH luôn thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục, bảo đảm phát triển tốt về số lượng và chất lượng, gắn các hoạt động của trung tâm với các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Trung tâm đã và đang khẳng định vị trí, thương hiệu trong thực hiện sứ mệnh “nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” và đem đến cơ hội học tập suốt đời cho cộng đồng. Qua đó, giúp cho mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với xã hội.

Nhiều cá nhân, đơn vị của trung tâm đạt được thành tích cao trong công tác, được các cấp, ngành khen thưởng

Trong những năm học qua, Trung tâm GDTX-NN-TH đã đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học. Công tác quản lý được đổi mới; nề nếp, kỷ cương được tăng cường; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. Trung tâm chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị đảm bảo hoạt động dạy và học luôn được chú trọng đầu tư đồng bộ. Đơn vị cũng thực hiện đúng chương trình GDTX cấp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Song song với kế hoạch phát triển giáo dục, quản lý hoạt động giáo dục chương trình GDTX cấp THPT, Trung tâm GDTX-NN-TH còn là nơi thực hiện có chất lượng công tác liên kết đào tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước, đào tạo trên 30 ngành khác nhau với số lượng trên 2.000 sinh viên. Trung tâm thường xuyên phối hợp các đơn vị có chức năng mở các lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu người học như: Nghiệp vụ kế toán, kế toán trưởng, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bảo mẫu, cấp dưỡng, các lớp chứng chỉ Tin học, M’nông… Các lớp đào tạo này đã đáp ứng nhu cầu học tập của hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Trung tâm GDTX-NN-TH luôn thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trung tâm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn để vừa chống dịch vừa đảm bảo đúng mục tiêu giáo dục đã đề ra.

Lãnh đạo địa phương, sở giáo dục, các đơn vị chúc mừng trung tâm nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ, củng cố cơ sở vật chất, khai thác tối đa nguồn lực hiện có phục vụ người học, đa dạng hóa các loại hình học tập. Trong đó, chú trọng chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, tiếp tục liên kết với các trường đại học tổ chức loại hình đào tạo trực tuyến E-learning, đào tạo từ xa theo hướng đa dạng hóa các loại hình, ngành nghề, trình độ. Chương trình liên kết bảo đảm đáp ứng được nhu cầu học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động tại địa phương, góp phần nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh nhà.

Trung tâm nỗ lực phát huy nguồn nhân lực, xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại; đầu tư phòng đào tạo trực tuyến. Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện tốt để Trung tâm có đủ khả năng đa dạng hóa về nội dung đào tạo cũng như hình thức tổ chức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và điều kiện thuận lợi nhất cho người học. Trung tâm thực hiện lộ trình từ tự chủ một phần kinh phí đến tự chủ toàn phần về kinh phí giai đoạn 2020-2030

Trung tâm GDTX-NN-TH tỉnh Đắk Nông sẽ luôn là địa chỉ đáng tin cậy về liên kết đào tạo nguồn nhân lực; mang đến cơ hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong thời kì hội nhập.

Lê Đức Ánh

Giám đốc Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh Đắk Nông

5,903
Viết bình luận mới