HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 17/10/2017 | 10:02 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục; các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt việc rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và công tác giáo dục hướng nghiệp.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ và trình độ đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, thì chú trọng đẩy mạnh mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo cần được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục, các ngành liên quan cần tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các cấp quản lý giáo dục ở địa phương chủ động, sáng tạo, phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 - 2018. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung công việc cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương…

Thùy Dương

995
Viết bình luận mới