Triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh mới ở lớp 10 từ năm học 2013 – 2014

Cập nhật ngày: 10/04/2013 | 15:09 GMT+7

Chương trình tiếng Anh cấp Trung học phổ thông (THPT) theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” sẽ được thí điểm dạy ở lớp 10 từ năm học 2013 - 2014...

Chương trình tiếng Anh cấp Trung học phổ thông (THPT) theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” sẽ được thí điểm dạy ở lớp 10 từ năm học 2013 - 2014.

 

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục-Đào tạo lựa chọn trường, giáo viên, học sinh tham gia thí điểm Chương trình này. Trường tham gia thí điểm cần có cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định; có đội ngũ giáo viên đạt năng lực tiếng Anh bậc 5 (tương đương C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu – CEFR) và học sinh tuyển vào lớp 10 đạt năng lực tiếng Anh bậc 2 (tương đương A2 theo Khung tham chiếu).

 

Các Sở Giáo dục-Đào tạo phải chọn giáo viên tham gia thí điểm. Mỗi trường THPT tham gia thí điểm đăng ký các giáo viên tiếng Anh đạt năng lực để dạy chương trình mới. Giáo viên tham gia thí điểm sẽ được bồi dưỡng về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tập huấn về sách giáo khoa và chương trình trước khi chính thức triển khai thí điểm.

 

Bộ cũng yêu cầu các Sở Giáo dục-Đào tạo cần thông báo cho học sinh THCS đăng ký tuyển sinh vào các lớp thí điểm chuẩn bị cho khảo sát năng lực trước khi bắt đầu năm học 2013 - 2014.

 

Trường THPT tham gia thí điểm phải tổ chức khảo sát học sinh ngay sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10. Đề thi khảo sát bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ do Bộ Giáo dục-Đào tạo biên soạn. Trường THPT chỉ được chọn học sinh đạt yêu cầu năng lực tối thiểu trở lên tham gia thí điểm. Những học sinh không đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu để tham gia thí điểm sẽ học theo chương trình hiện hành.


Sở Giáo dục-Đào tạo căn cứ năng lực và nhu cầu của các trường THPT để đăng ký số lượng học sinh tham gia thí điểm. Học sinh học thí điểm sẽ được cấp sách giáo khoa và các tài liệu học tập môn tiếng Anh miễn phí.

 

Nguồn SGGP

3,219
Viết bình luận mới