HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 3070/BGTVT-KHĐT ngày 01/4/2020

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 16:03 GMT+7

Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 08/BC-ĐĐBQH ngày 16/3/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông về kết quả khảo sát tuyến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B trên địa phận 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông.

Bộ Giao thông vận tải trả lời: (Công văn số: 3070/BGTVT-KHĐT ngày 01/4/2020)

Về các nội dung kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Quốc lộ 28 và QL 28B được Bộ GTVT xác định là tuyến đường bộ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng, của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên nói chung. Bộ GTVT đã có Quyết định số: 1912/QD-BGTVT ngày 11/10/2019 giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và đoạn Gia Nghĩa - Quảng Khê trên Quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông làm cơ sở xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lập, Bộ GTVT có Văn bản số: 2803/BGTVT-KHDT ngày 26/3/2020 gửi UBND các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông đề nghị tham gia ý kiến về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nêu trên. Sau khi có chủ trương và mức vốn kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ GTVT sẽ cân đối nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Riêng các đoạn tuyến còn lại trên Quốc lộ 28, do nguồn lực hạn hẹp, trước mắt Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở GTVT kiểm tra, rà soát hiện trạng để duy tu, sửa chữa đảm bảo nhu cầu vận tải.

217
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?