HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giá trị về độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trong Hiến pháp năm 2013

Cập nhật ngày: 03/11/2016 | 10:38 GMT+7

Trong 5 bản Hiến pháp, giá trị của độc lập, chủ quyền luôn được Đảng và Nhà nước, nhân dân ta khẳng định và đặt trang trọng ở những trang đầu tiên. Khi đất nước đã hòa bình, nền độc lập chủ quyền được Hiến pháp tuyên bố rõ ràng, cụ thể hơn, bao gồm cả đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

Cùng với việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, Hiến pháp còn khẳng định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được coi là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị.

Các tuyên bố về chủ quyền của nước ta cũng như các luật do Quốc hội, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và các điều ước quốc tế mà nước ta ký kết, gia nhập luôn thể hiện rõ quan điểm, đường lối: Việt Nam luôn xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Quan điểm này được thể hiện nhất quán trong Hiến pháp cũng như lợi ích của các quốc gia có liên quan.

Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì lợi ích cao nhất của đất nước. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển; đồng thời tăng cường hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới, tạo sự ủng hộ tích cực của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với việc khẳng định giá trị độc lập và chủ quyền quốc gia trong Hiến pháp năm 2013 thì việc tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh và nhân dân về chủ quyền quốc gia biển đảo là một việc làm cần thiết.

Thời gian vừa qua, cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng đã tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” công bố các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đây là công việc hết sức quan trọng và cần thiết, phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong điều kiện đổi mới hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo Tổ quốc Việt Nam.

Cẩm Trang

3,349
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?