• Các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội phải cụ thể, phân công trách nhiệm phấn đấu hoàn thành mục tiêu
  • 11:34 09/12/2020
  • Ngay sau phiên khai mạc, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nghe các báo cáo của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành chức năng về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch năm 2021.
  • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11
  • 14:23 01/12/2020
  • Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào sáng 1/12, với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhằm xem xét, cho ý kiến các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND khóa III.