HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế
 • 13:45 27/11/2019
 • Tại cuộc họp ngày 27/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân; công tác của Tòa án nhân dân và công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 • Rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39
 • 11:02 25/11/2019
 • Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) Đắk Nông sẽ giảm tối thiểu 10% vào năm 2021 so với tổng biên chế được giao năm 2015. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, việc triển khai thực hiện nghị quyết vẫn còn những hạn chế nhất định.
 • Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo về tài chính ngân sách
 • 14:59 22/11/2019
 • Sáng 22/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá III. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 • Cần đánh giá rõ những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí
 • 14:47 21/11/2019
 • Góp ý vào báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng 2020 vào sáng 21/11, các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: Xây dưng cơ bản, khai thác khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng… cần phải được đánh giá cụ thể hơn.
 • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2019
 • 17:05 20/11/2019
 • Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức ngày 20/11, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III.
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?