• Khắc phục hạn chế, làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh
 • 08:56 13/09/2021
 • Nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh không phải là vấn đề cũ nhưng vẫn là chủ đề được đại biểu quan tâm thảo luận nhiều tại Phiên họp thứ 2 của Thường trực HĐND tỉnh mới đây. Trong đó, công tác chuẩn bị cho kỳ họp vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
 • Cử tri tỉnh đánh giá cao các quyết sách phòng, chống dịch Covid-19
 • 14:03 19/08/2021
 • Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV cho thấy, cử tri đánh giá cao việc cấp ủy, chính quyền tỉnh, các địa phương đã triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 • Kết thúc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 14:44 30/06/2021
 • Ngày 30/6, sau phần khai mạc, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành biểu quyết xác nhận nghị quyết chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IV, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021
 • 17:44 03/06/2021
 • Chiều 3/6, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thường kỳ tháng 5 để xem xét, cho ý kiến nội dung các tờ trình, công văn, dự thảo báo cáo do UBND tỉnh trình. UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang Bkrông chủ trì phiên họp.
 • Bế mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 16:22 27/04/2021
 • Sau khai mạc, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên thảo luận tại hội trường liên quan đến việc xem xét tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2022-2025.