• Kết thúc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • 14:44 30/06/2021
 • Ngày 30/6, sau phần khai mạc, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành biểu quyết xác nhận nghị quyết chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IV, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2021
 • 17:44 03/06/2021
 • Chiều 3/6, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thường kỳ tháng 5 để xem xét, cho ý kiến nội dung các tờ trình, công văn, dự thảo báo cáo do UBND tỉnh trình. UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang Bkrông chủ trì phiên họp.
 • Bế mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 16:22 27/04/2021
 • Sau khai mạc, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên thảo luận tại hội trường liên quan đến việc xem xét tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2022-2025.
 • Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025
 • 14:44 23/04/2021
 • Ngày 23/4, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021-2025 để trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III. Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4
 • 07:04 17/04/2021
 • Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức vào chiều 16/4 để xem xét, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, với sự chủ trì của đồng chí Y Quang B'Krông, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.