• Thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy: “Tránh bỏ người giỏi, giữ người dở” 1
  • 08:41 30/06/2020
  • Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6 mới đây, một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm ý kiến nhiều nhất là tờ trình của UBND tỉnh về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020. Mặc dù thông qua tờ trình, nhưng Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát lại, thực hiện việc tinh giản sao cho khoa học, hợp lý và hiệu quả, tránh bất cập như hiện nay.
  • Xử lý san lấp mặt bằng trái phép ở Đắk R'lấp
  • 15:00 02/06/2020
  • Vừa qua, Đoàn khảo sát của HĐND huyện Đắk R’lấp đã khảo sát về quản lý, sử dụng đất đai tại 5 xã dọc tuyến quốc lộ 14 gồm: Nhân Cơ, Đắk Wer, Kiến Thành, Quảng Tín, Đắk Ru và thị trấn Kiến Đức. Qua khảo sát cho thấy tình trạng san lấp mặt bằng trái phép đang diễn ra phức tạp.