• Giảm 340 người trong các đơn vị sự nghiệp công lập
  • 16:08 23/03/2020
  • Ngày 23/3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020.
  • Thẩm tra dự thảo nghị quyết đề nghị bãi bỏ một phần Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh
  • 09:51 20/03/2020
  • Sáng 20/3, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết đề nghị bãi bỏ một phần Nghị quyết 04 ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116, ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
  • Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế
  • 13:45 27/11/2019
  • Tại cuộc họp ngày 27/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân; công tác của Tòa án nhân dân và công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.