• Xử lý san lấp mặt bằng trái phép ở Đắk R'lấp
  • 15:00 02/06/2020
  • Vừa qua, Đoàn khảo sát của HĐND huyện Đắk R’lấp đã khảo sát về quản lý, sử dụng đất đai tại 5 xã dọc tuyến quốc lộ 14 gồm: Nhân Cơ, Đắk Wer, Kiến Thành, Quảng Tín, Đắk Ru và thị trấn Kiến Đức. Qua khảo sát cho thấy tình trạng san lấp mặt bằng trái phép đang diễn ra phức tạp.
  • Giảm 340 người trong các đơn vị sự nghiệp công lập
  • 16:08 23/03/2020
  • Ngày 23/3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020.
  • Thẩm tra dự thảo nghị quyết đề nghị bãi bỏ một phần Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh
  • 09:51 20/03/2020
  • Sáng 20/3, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết đề nghị bãi bỏ một phần Nghị quyết 04 ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116, ngày 18/7/2016 của Chính phủ.