HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Cập nhật ngày: 13/11/2017 | 16:03 GMT+7

Trong các ngày từ 13-14/11, Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III sắp tới. Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Video clip:

 

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp thẩm tra

Theo đó, Ban Kinh tế-Ngân sách đã tiến hành thẩm tra 8 dự thảo nghị quyết gồm: Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn Đắk Nông; Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020; Quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung, dài hạn 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương quyết toán hằng năm, thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016; Quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Các danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018.

Ông Nguyễn Tấn Bi, Giám đốc Sở Tài chính giải trình một số vấn đề liên quan đến Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Trong ngày đầu thẩm tra, qua nghiên cứu một số dự thảo nghị quyết, các đại biểu cơ bản thống nhất về những nội dung, thể thức văn bản và tính cấp thiết của báo cáo, dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, một số dự thảo Nghị quyết cần bổ sung, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với quy định và thực tế triển khai.

Cụ thể, đối với Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn, các đại biểu cho rằng, cần thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan thẩm định trong việc hướng dẫn các địa phương thực hiện kế hoạch.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

Đối với Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016, các đại biểu yêu cầu cơ quan soạn thảo phân tích rõ những nguồn chi không đạt.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị làm rõ nội dung một số khoản chi ngân sách không đạt trong Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, thảo luận, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện thể thức, nội dung để trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sắp tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

1,375
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?