HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 18/11/2019 | 11:39 GMT+7

Cuộc họp được Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức vào ngày 18/11 nhằm thẩm tra: Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu để hoàn thiện báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh xem xét, quyết định

Tại cuộc họp, cùng với việc nhất trí với dự thảo báo cáo của các đơn vị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan. Cụ thể, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông là 1944 biên chế, giảm 43 biên chế so với năm 2019, không vượt số lượng Chính phủ phê duyệt và bảo đảm thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021 so với năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, về phía UBND tỉnh trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế cần vận dụng quy định pháp luật cho phù hợp. Việc rà soát tổng thể tình hình sử dụng biên chế trên địa bàn để sắp xếp, điều chỉnh, sử dụng đội ngũ công chức một cách hợp lý, thực hiện đúng quy định tinh giản biên chế gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết 18, 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Lãnh đạo Sở Nội vụ thay mặt UBND tỉnh giải trình các vấn đề về giao chỉ tiêu biên chế năm 2020

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở kiên trì vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài; đồng thời sớm rà soát giải quyết kịp thời những trường hợp thu hồi đất đã lâu nhưng người dân chưa được cấp đất tái định cư để tránh dẫn đến khiếu kiện.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư, cải cách hành chính, thu chi ngân sách…UBND tỉnh có biện pháp kiểm soát tài sản, xác minh thu nhập, tài sản qua công tác kê khai của cán bộ, công chức, viên chức cũng như kiểm điểm những đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất, lấn chiếm đất rừng đang được dư luận, người dân quan tâm cần công khai, minh bạch kết quả xử lý.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu để hoàn thiện báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,253
Viết bình luận mới