Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh giám sát kết quả vốn vay tạo việc làm giai đoạn 2010-2015

Cập nhật ngày: 20/09/2016 | 14:38 GMT+7

Ngày 20/9, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông chủ trì tổ chức giám sát kết quả vốn vay tạo việc làm từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm và quỹ giải quyết việc làm địa phương giai đoạn 2010-2015 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các thành viên Đoàn giám sát làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quá trình giám sát cho thấy, với vai trò tham mưu, quản lý về mặt nhà nước trong triển khai chương trình vốn vay giải quyết việc làm, thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phối hợp với đơn vị ủy thác là Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, doanh số cho vay giải quyết việc làm từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm và quỹ giải quyết việc làm địa phương giai đoạn 2010 đến 31/8/2016 trên địa bàn toàn tỉnh là 127,226 tỷ đồng, cho 5.208  lượt hộ vay vốn, thu hút, tạo việc làm mới cho 6.361 lao động. Riêng nguồn vốn địa phương là 71,381 tỷ đồng với 3.038 hộ, đạt 96,3% chỉ tiêu, kế hoạch giao. Nợ quá hạn đến nay được khống chế ở mức 1,28% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, giai đoạn 2010-2015, toàn tỉnh có 973 lao động được tiếp cận vốn vay để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 79,75% kế hoạch.  

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình triển khai, Đoàn giám sát đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần đánh giá một cách sát thực hơn hiệu quả triển khai nguồn vốn; sự tác động của vốn vay đến chỉ tiêu giảm nghèo và nêu rõ những vướng mắc, bất cập để tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời có hướng tháo gỡ.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9/2016, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh tiếp tục giám sát nội dung này tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và một số phòng giao dịch trực thuộc, cũng như giám sát thực tế một số hộ gia đình, doanh nghiệp đã tiếp cận vốn vay để có cơ sở đánh giá sát hơn về hiệu quả, mức độ tác động từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tin, ảnh: Đức Diệu

38,032
Viết bình luận mới