HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 11/12/2019 | 17:11 GMT+7

* Tập trung phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Thông qua 22 nghị quyết chuyên đề.

Video clip:

 

Chiều ngày 11/12, sau khi hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành phiên bế mạc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải thông qua danh sách miễn nhiệm đối với 7 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác khác

Theo đó, kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2019 đối với ông K Thanh, do chuyển công tác; đồng thời bầu ông Y Quang B Krông, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỳ họp cũng biểu quyết miễn nhiệm 7 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác khác; đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa III đối với các ông: Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Thị, Giám đốc Sở Công thương; Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh được bầu bổ sung

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 22 nghị quyết chuyên đề: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước năm 2020; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Quy định về chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025; Chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Đắk Nông để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2020-2021; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Đề án phân loại đô thị Ea T’ling, huyện Cư Jút là đô thị loại IV; Quyết định giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giao dự toán kinh phí phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2020; Chủ trương thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan của Tỉnh ủy; Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sử dụng vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Chủ trương đầu tư dự án di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa; Chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Sau kỳ họp, UBND tỉnh cần phải đề ra các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các ngành, địa phương, nỗ lực hơn nữa nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. UBND tỉnh cần tích cực triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung đánh giá, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa bảo đảm mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong năm 2020

UBND tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng của tỉnh theo chuỗi gắn với tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2020-2025. UBND tỉnh chú trọng triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bôxit, alumin và luyện nhôm trong thời kỳ mới 2020-2030; đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, chống thất thu, tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với đó, các cấp, các ngành, địa phương tập trung phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,424
Viết bình luận mới