Cần đánh giá rõ những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí

Cập nhật ngày: 21/11/2019 | 14:47 GMT+7

Góp ý vào báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng 2020 vào sáng 21/11, các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: Xây dưng cơ bản, khai thác khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng… cần phải được đánh giá cụ thể hơn.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị làm rõ thêm đánh giá trách nhiệm của các ngành, địa phương để xảy ra thất thoát tài nguyên khoáng sản

Báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai 132 cuộc thanh tra, kiểm tra với 616 tổ chức, 544 cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 219 tổ chức, cá nhân có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp hơn 2.180 lượt với 3.294 công dân đến khiếu nại, tố cáo, tăng 101 lượt (4,9%) so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận và xử lý hơn 3.300 đơn khiếu nại, tố cáo.

Trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, toàn tỉnh đã sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi với số tiền hơn 266 tỷ đồng (trong đó, tăng thu ngân sách hơn 135 tỷ đồng và tiết kiệm chi hơn 130 tỷ đồng).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; kiên quyết điều chuyển, cắt giảm vốn đối với các dự án chậm tiến độ. Ở lĩnh vực tài nguyên, toàn tỉnh đã xử phạt 7 đơn vị khai thác khoáng sản với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng…

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, các đơn vị tham mưu UBND cần làm rõ trách nhiệm trong lãng phí đầu tư xây dựng cơ bản

Ngoài việc đồng tình với kết quả báo cáo của UBND tỉnh, các đại biểu cũng cho rằng, công tác nhận xét, đánh giá ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy tham nhũng thì cần phải được các đơn vị tham mưu làm rõ hơn. Đó là làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý và người đứng đầu. Điển hình như trong xây dựng cơ bản, vụ Tượng đài N’Trang Lơng làm móng mà không đặt được tượng thì trách nhiệm thuộc về ai. Vấn đề này cơ quan tham mưu phải nêu cụ thể.

Tương tự, những vụ phá rừng thông ở quốc lộ 28 và quốc lộ 14, rồi việc khai thác khoáng sản trái phép tràn lan thì cần phân tích cụ thể. Đó là thực trạng lãng phí tài nguyên đang ở cấp độ nào, nguyên nhân do đâu, trách nhiệm cụ thể thuộc về đơn vị, địa phương nào…

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, để báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí đánh giá đúng, trúng vấn đề thì các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh phải làm hết trách nhiệm của mình. Ngoài việc nêu ra thực trạng vấn đề, từng cấp, ngành phải phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và qua đó tìm ra hướng khắc phục xử lý. Cách làm này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong những năm tới.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã góp ý vào Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21 năm 2010 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020.

Tin, ảnh: Công Tính

1,447
Viết bình luận mới