HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cần tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 28/05/2020 | 15:53 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 28/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông đã giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Video clip:

 

Theo báo cáo, trong 5 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm 8,68% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016. So với tổng số dân toàn tỉnh, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,52%, bình quân giảm hàng năm đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 56/2016/NQ- HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh khóa III.

Ông Hoàng Viết Chấn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện chương trình

Đối với Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư hạ tầng xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, thôn, bon, buôn đặc biệt khó khăn và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tổng kinh phí được giao trên 172 tỷ đồng để thực hiện 151 công trình và trên 28,8 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đối với Chương trình 30a, chính sách đầu tư hạ tầng nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, hiện nay 2 huyện Tuy Đức và Đắk Glong đang triển khai thực hiện các hạng mục của chương trình với tổng kinh phí năm 2020 trên 18 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cũng đã triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về tổ chức sản xuất. Đối với các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh, đã thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ lãi suất cải thiện nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh và phát triển sản xuất, khuyến khích hộ nghèo cam kết phát triển bền vững.

Theo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các đơn vị liên quan khi triển khai còn thiếu sự đồng bộ, tính lồng ghép chưa cao. Việc triển khai các dự án, chính sách còn mang tính độc lập, chưa có sự phối hợp giữa các đơn vị thực thi.

Đối với những số liệu chưa thống nhất, đơn vị cần rà soát thực tế để có con số chính xác. Sở LĐTB-XH cần tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách thuộc chương trình để đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh là giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

836
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?