HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chủ động chuẩn bị nội dung, phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III đạt chất chất lượng, tiến độ đề ra

Cập nhật ngày: 19/09/2019 | 13:52 GMT+7

Đó là yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 11/KH-HĐND ban hành ngày 16/9 về việc tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2019, với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nhất là việc ban hành các nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, để bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các bên với nhau, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào kế hoạch, chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Cụ thể, chậm nhất ngày 6/11, tất cả các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết phải được gửi về HĐND tỉnh; chậm nhất ngày 10/11, các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phải được gửi về HĐND tỉnh.

Về phía các Ban HĐND tỉnh, cùng với việc xây dựng các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của mình còn có trách nhiệm triển khai thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Mạnh Hùng

968
Viết bình luận mới