Chưa đề xuất thu hồi đất những dự án chưa có vốn, nhà đầu tư

Cập nhật ngày: 27/11/2020 | 10:55 GMT+7

"Chúng ta đề xuất thu hồi đất số lượng lớn, trong khi thực hiện rất thấp. Những dự án chưa có chủ trương, chưa xác định được nguồn vốn, nhà đầu tư thì cần loại trừ khỏi danh mục đề xuất thu hồi đất". Đó là phát biểu của ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, tại buổi thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng 27/11/2020.

Video clip:

 

Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Công thương làm rõ hiệu quả trong việc đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ

Tờ trình danh mục cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 của UBND tỉnh cho thấy, có nhiều dự án phải chuyển tiếp, không triển khai. Trong số 238 công trình, dự án tại 8 huyện, thành phố đã được HĐND tỉnh thông qua, có 79 dự án chưa thực hiện và xin chuyển tiếp sang năm 2021 (chiếm tỷ lệ 33,2%) và 6 dự án không thực hiện hủy bỏ (chiếm tỷ lệ 2,6%). Tổng cộng có 153 công trình, dự án đã và đang thực hiện, chiếm tỷ lệ 64,2%.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, trách nhiệm của các địa phương làm chưa tốt trong việc đề xuất danh mục thu hồi đất, nhưng để dự án không triển khai

Trong năm 2021, UBND tỉnh đề xuất 232 dự án đăng ký thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong số này, có 81 dự án đăng ký mới với diện tích đất cần thu hồi 434,18 ha, kinh phí dự kiến giải phóng mặt bằng hơn 416 tỷ đồng. Còn lại 151 dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2021, với diện tích đất cần thu hồi hơn 3.431 ha và cần hơn 5.000 tỷ đồng vốn đền bù...

Góp ý vào tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu cho rằng, có rất nhiều dự án thu hồi sử dụng đất qua các năm, nhưng không được triển khai, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án. "Như vậy, liệu có hay không quá trình soát xét, đánh giá công tác thu hồi đất ở các địa phương “rất thoáng”. Nhà đầu tư không có, nhưng chúng ta vẫn đề xuất thu hồi đất thì rõ ràng là vi phạm pháp luật", một đại biểu nêu ý kiến...

Ông Dương Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Sở đã và đang soát xét kỹ các dự án cần thu hồi đất, nếu không bảo đảm điều kiện sẽ loại ra

Các đại biểu cũng đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố cần làm rõ một số dự án đề nghị thu hồi đất làm thủy điện vừa và nhỏ. Trong khi lợi ích của thủy điện vừa và nhỏ mang lại cho tỉnh không nhiều, nhưng hậu quả lại rất lớn. Đó là mất đất sản xuất của người dân và không điều tiết được lũ lụt...

Tin, ảnh: Công Tính

1,784
Viết bình luận mới