Đặt tên 119 tuyến đường ở thành phố Gia Nghĩa

Cập nhật ngày: 30/12/2020 | 09:43 GMT+7

HĐND tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Theo đó, có 119 tuyến đường được đặt tên, trong đó có 21 đường lớn nội thành và 98 đường trong các khu tái định cư và dân cư ổn định.

Các tuyến đường ở Khu tái định cư Đắk Nút A, phường Nghĩa Đức được đặt tên

Các tuyến đường lớn nội thành sẽ được đặt tên gồm: đường tránh quốc lộ 28, đường tránh quốc lộ 14, đường vành đai số 2, đường vào khu tái định cư Đắk Nur A...

Các tuyến tại các khu tái định cư, dân cư ổn định được đặt tên gồm: khu Đắk Nút A, B; khu tái định cư An Phương; khu tái định cư 23 ha; khu tái định cư Sùng Đức; Khu tái định cư làng quân nhân.

Đức Hùng

1,668
Viết bình luận mới