Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng NTM ở huyện Đắk Song: Đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể cho những tiêu chí khó

Cập nhật ngày: 28/03/2017 | 10:34 GMT+7

Ngày 28/3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã tiến hành giám sát công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở của huyện Đắk Song.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng huyện cần có các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí khó

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Song, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, phát động các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

Bộ máy làm công tác xây dựng NTM từ huyện tới các thôn, bon được thành lập đầy đủ và ngày càng kiện toàn, đội ngũ cán bộ thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn. Công tác xây dựng NTM trên địa bàn đã huy động được cả hệ thống chính trị, đông đảo nhân dân cùng vào cuộc.

Đại diện lãnh đạo huyện Đắk Song báo cáo với Đoàn giám sát

Chính vì thế ở tất cả các xã, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao. Cụ thể đến nay, huyện Đắk Song có xã Nâm N’Jang đạt 15 tiêu chí; 2 xã Thuận Hạnh và Đắk Môl đạt 12 tiêu chí; 2 xã Đắk Hòa và Nam Bình đạt 11 tiêu chí; 2 xã Đắk N’Drung và Trường Xuân đạt 10 tiêu chí và xã Thuận Hà đạt 9 tiêu chí.

Đại diện lãnh đạo xã Trường Xuân cho biết năm nay địa phương quyết tâm đạt tiêu chí về chợ

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hoa đã ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng NTM của địa phương. Về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, Huyện ủy, UBND huyện cần phân tích sâu sắc hơn những tiêu chí khó thực hiện như hộ nghèo, giao thông... từ đó đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể. Hoạt động báo cáo, số liệu phải có sự so sánh, đối chiếu để thấy được việc làm được và chưa được. Huyện và các xã cần có sự quyết tâm cao trong triển khai chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Đắk Song quân tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ trong NTM. Đồng thời rà soát lại quy hoạch, đề án của các xã đã gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, an toàn hay chưa cũng là vấn đề mà địa phương cần chú ý nhiều hơn.

Nhiều ý kiến của các trưởng thôn, bon cho rằng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân (Đắk Song) còn ít

Video clip:

Tin, ảnh: Hồng Thoan

2,419
Viết bình luận mới