HĐND tỉnh ghi nhận trên 5.700 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri

Cập nhật ngày: 20/08/2020 | 08:30 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 18 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Trung bình mỗi đợt tiếp xúc có 2.273 lượt cử tri tham dự.

Qua tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh tổng hợp được 5.722 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Trong đó, HĐND tỉnh đã tham mưu chuyển 698 ý kiến, kiến nghị, phản ánh đến UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, HĐND tỉnh đã nhận được 552 văn bản trả lời.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh đã ghi nhận, tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo luật định

Qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu kịp thời nắm bắt được thông tin từ cơ sở để có những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp, đề xuất những quyết sách đúng đắn.

Các cuộc tiếp xúc cử tri từng bước có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung. Địa điểm tiếp xúc cử tri được chọn lựa phù hợp và có sự thay đổi liên tục để có thể lắng nghe được nhiều ý kiến phản ánh nhất.

Hầu hết cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan. Những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng cũng được HĐND tỉnh, đại biểu đôn đốc nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của cử tri.  

Nguyễn Hiền

2,786
Viết bình luận mới