HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công

Cập nhật ngày: 09/05/2019 | 15:13 GMT+7

Chiều 8/5, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa dẫn đầu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương giai đoạn 2016-2018.

Video clip:

 

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình về tình hình quyết toán một số công trình trên địa bàn

Theo báo cáo của các đơn vị được giám sát, giai đoạn 2016-2018, nhận thức  về quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời gian trước đó.

Việc thực hiện mua sắm tài sản được các đơn vị thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành. Trình tự, thủ tục về mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản công cũng được thực hiện theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp.

Tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản được hạch toán đầy đủ về hiện vật và  trị giá; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị, từ đó, tài sản được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, chống lãng phí.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình về tài sản đất trong quá trình sử dụng

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công, một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng, chưa chủ động trong công tác kê khai quản lý, sử dụng tài sản công. Tất cả các tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô các loại, tài sản khác sau khi có biến động... một số đơn vị vẫn chưa thực hiện việc báo cáo kê khai theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa đề nghị Sở Tài chính phân tích, báo cáo, liệt kê cụ thể việc đấu giá, quá trình đấu giá các loại tài sản tại các đơn vị, địa phương. Số liệu báo cáo liên quan đến tài sản là nhà, đất giữa các sở, ngành và địa phương cần có sự thống nhất với nhau. Qua giám sát cho thấy, trong quá trình triển khai, trách nhiệm của cơ quan quản lý vẫn buông lỏng, không đôn đốc, không tập huấn cho các huyện, thị trong vấn đề quản lý tài sản, do vậy, Sở Tài chính cần khắc phục tình trạng này.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

1,580
Viết bình luận mới